srpski / english
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


HIDROIZOLACIONI MATERIJAL

HAGECEM je hidroizolacioni materijal namenjen za zaštitu i sanaciju betonskih površina, površina od cigle, kamena, cementnog maltera, salonita, drveta i sličnih materijala izloženih uticaju vode i nekih agresivnih tečnosti.


HAGECEM je izuzetno pogodan za zaptivanje zidova, podruma, bazena, terasa, premazivanje podova koje treba prati i održavati. HAGECEM se satoji od KOMPONENTE ,,A'' (praškaste) i KOMPONENTE ,,B'' (tečne). KOMPONENTA ,,A'' je izrađena na bazi kvalitetnih polimernih i hidrauličnih veziva, mineralnih agregata i specijalnih aditiva. KOMPONENTA ,,B'' je akrilna emulzija, obogaćena specijalnim aditivima koji HAGECEM - u poboljšavaju svojstva prijanjanja i ugradivosti.

example1 example1


Detaljnije


PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Pre nanošenja HAGECEM - a podloga mora biti čista, ravna i oslobođena nestabilnih delova, masti i ulja.

HAGECEM se priprema mešanjem KOMPONENTE ,,A,, (7,5 kg) i KOMPONENTE ,,B'' (5 kg). Meša se mešalicom ili ručno do homogene retke mase. Nanosi se četkom ili valjkom u 2 do 3 sloja. Razmak između slojeva je 24 sata na temperaturi.

Radna temperatura iznad temperature smrzavanja, nanosi se na osušenu i očvrslu podlogu.

POTROŠNJA: 500 g/m² u jednom premazu

SKLADIŠTENJE:
komponenta ,,A'' u suvim i prozračnim prostorijama

komponenta ,,B'' na temperaturi +5°C do +35°C


ROK TRAJANJA: 12 meseci

PAKOVANJE: komponenta ,,A'' 7,5 kg, komponenta ,,B'' 5 kg
  Kalkulator potrošnje:
(unesite koju površinu želite da prekrijete)

m2 =